Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

worldinmyfocus
7789 dad3 500
.kitku
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
6818 e1a5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
I don’t understand why sex is more shocking than violence.
— Lea Seydoux talking about American films
Reposted fromumorusana umorusana vianezavisan nezavisan
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vianezavisan nezavisan
0119 6379

honeypotgirls:

Girls from the honeypot.

Reposted fromprettywomen prettywomen vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
worldinmyfocus
7789 dad3 500
.kitku
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
6818 e1a5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
I don’t understand why sex is more shocking than violence.
— Lea Seydoux talking about American films
Reposted fromumorusana umorusana vianezavisan nezavisan
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vianezavisan nezavisan
0119 6379

honeypotgirls:

Girls from the honeypot.

Reposted fromprettywomen prettywomen vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
6818 e1a5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
I don’t understand why sex is more shocking than violence.
— Lea Seydoux talking about American films
Reposted fromumorusana umorusana vianezavisan nezavisan
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway vianezavisan nezavisan
worldinmyfocus
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl