Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

worldinmyfocus
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
4449 354d

newkidsonmycock31:

Kill Bill Vol. 1 (2003) 

Reposted fromdeannathegiant deannathegiant viabarock barock
worldinmyfocus
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
worldinmyfocus
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
worldinmyfocus

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
worldinmyfocus
Gdy się odechciewa żyć, nie znaczy to wcale, że się chce nie żyć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMonasi Monasi

April 09 2017

9169 af8b
Reposted frompheebs pheebs viascorpix scorpix
5525 fcfe
Reposted fromMijime Mijime viascorpix scorpix

April 08 2017

worldinmyfocus

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viascorpix scorpix
worldinmyfocus
worldinmyfocus
2909 af2c
Reposted fromnyaako nyaako
worldinmyfocus
3211 8780
Reposted fromnyaako nyaako
worldinmyfocus
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
I want to make beautiful things, even if nobody cares.
Saul Bass 
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack vianyaako nyaako
1361 7dda 500

accordingtodevin:

Age is just a number, don’t let it control your life!   Webtoon Instagram Facebook

7064 46a4 500
Reposted fromlafuene lafuene viainsanedreamer insanedreamer

March 26 2017

9930 0b57

Every.Single.Time.

Reposted frommyry myry viascorpix scorpix
worldinmyfocus
8527 ab51
Reposted fromswissfondue swissfondue viaawaken awaken
worldinmyfocus
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaawaken awaken
4232 84ad 500
Reposted fromerial erial vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl